11 Kasım 2014 14:52
Hava Durumu Mardin Mardin 9,3°C
Yükleniyor
Adam olmak bir duruşa sahip olmak değildir.Bir duruşa sahip olmaktır.
Flash HaberKızıltepe'de Bomba Paniği

-Kızıltepe Kaymakamlığı 20 Sözleşmeli Personel Alacak

Bu haber 4 yıl önce 04/09/2012 16:37 eklenmiş.

-Kızıltepe Kaymakamlığı 20 Sözleşmeli Personel Alacak

 

Kızıltepe Kaymakamlığı yaptığı yazılı açıklamada 20 sözleşmeli personelin alınacağını duyurdu.

 

Kızıltepe Kaymakamlığının resmi sitesinde yayımlanan açıklamasında: “Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanında, “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 18 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 2 Büro Görevlisi” unvanlarında toplam 20 (yirmi) adet personel istihdam edilecektir." Denildi.

 

Başvuruda, Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi başvuruları için 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezunu olmak, Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak, KPSS P3 puan türünden en az 60 almak gibi şartlar aranacak.

 

Ayrıca, ihtiyaç durumuna göre Sınav Komisyonunca Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hakla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri tercih edilecek. Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar ve diğer sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilebilecek.

 

 

                                                   İŞTE O AÇIKLAMA!

 

KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

 

Kızıltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 18 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 2 Büro Görevlisi” unvanlarında toplam 20 (yirmi) adet personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )

I.BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER:

Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden yada http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online olarak en son 14.09.2012 tarihi (saat 17.00) itibariyle yapacaklardır.Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

II.ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)GENEL ŞARTLAR

 1. T.C. Vatandaşı olmak
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak
 4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak ( Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 7. Adli Sicil Kaydında sabıkası bulunmamak.
 8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
 9. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi başvuruları için 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (ihtiyaç durumuna göre Sınav Komisyonunca Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hakla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri tercih edilebilir. )

10. Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar ve diğer sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilebilecektir.

11. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisi Başvuruları için Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

12. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

2. Bilgisayar programlarını kullanabilmek. (Word, Excel, vb. ofis programları)

3. Son 1 yıldır öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının bulunduğu Kızıltepe İlçesinde ikamet edenler tercih edilmekle birlikte, Mardin ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak yahut ta bu özelliğe sahip olmamakla birlikte bir önceki sınavda başarılı olmak.

III. MÜLAKATA ÇAĞRILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

1.Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

2.Diploma veya mezuniyet belgesi

3.KPSS Sonuç Belgesi (2011-2012)

4.Nüfus cüzdan fotokopisi(Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

5.4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 4 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi )

6.Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)

7.Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

NOT: Adaylardan istenilen belgelerin tümünün asılları mülakattan önce hazır bulundurulacaktır.

IV.BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvurular 4 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında sistem üzerinden yapılacaktır. Mülakata girmeyi hak eden adayların listesi 15 Eylül 2012 tarihinden Kaymakamlık web sitesinde (http://www.kiziltepe.gov.tr/) yayınlanacaktır. Adaylar istenen belgelerin asılları ile birlikte MARDİN İli KIZILTEPE İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 20 Eylül 2012 Perşembe günü saat 17.00 mesai bitimine kadar bizzat veya iadeli taahhütlü olarak posta aracılığıyla başvurabileceklerdir.

2) İlan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 60 kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

g) Talep ettiği kadroya ilişkin niteliğe sahip olmak,

Yönlerinden değerlendirilecektir.

4) Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

V.DİĞER HUSUSLAR

a) Başarılı olamayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

b) Mülakat 21 Eylül Cuma günü Kızıltepe Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonunda saat 10.00 ‘ da yapılacaktır. Mülakatın yetişmemesi durumunda ertesi günü (Cumartesi-Pazar) devam edecektir.

c)Sınav Komisyonu belirtilen unvanlarda mülakata girecek adayları-herhangi birini- yeterli görmezse sözleşme yapmama hakkını kullanabilecektir.

d)Başvuruda bulunacak adaylar alımı yapılacak unvanlardan sadece birini tercih edebilecektir.

VI. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi : Koçhisar Mahallesi Şahkulubey Caddesi Aydın Apt.Asma Kat

Tel : 0432 312 1822

VII. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda alımı uygun görülenlerin listesi Kaymakamlık internet sitesinde (http://www.kiziltepe.gov.tr/ )ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Alımı uygun görülen adayların 26.09. 2012 tarihine kadar istenilen belgeleri tamamlayarak, Kızıltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bilgi İşlem Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

İLAN OLUNUR...

Facebook'ta Paylaş Google'de Paylaş Twitter'da Paylaş

Bu habere yorum yapan ilk siz olun

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  Reklam
  Gazete Manşetleri
  Ruken Oto Kiralama
  Kızıltepe Gündem
  GÜNDEM
  Anayasa Haberleri
  Yerel Seçimler
  Mardin
  Kızıltepe
  SPOR
  Galatasaray Haberleri
  Fenerbahçe Haberleri
  Beşiktaş Haberleri
  Şampiyonlar Ligi
  SİYASET
  Recep T. Erdoğan
  Selahattin Demirtaş
  Ahmet Türk
  HDP Haberleri
  EĞİTİM
  Eğitim Haberleri
  Ö.S.Y.M
  A.Ö.L.
  DÜNYA
  Avrupa Haberleri
  Amerika Gündemi
  Suriye İç Savaş
  Ortadoğu
  © Copyright 2011 Kızıltepe Gündem Tüm hakları saklıdır.Web Tasarım : Hamdullah KADAK